Primair onderwijs

Download hier uw cao Primair Onderwijs!

juni 2019

Overleg cao Primair onderwijs gestopt

De partijen bij de cao Primair Onderwijs hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao onderbroken. In dit signaal leest u meer over de huidige stand van zaken.

Stand van zaken

In december hebben wij u geïnformeerd over de inzetbrieven van de diverse vakbonden om te komen tot een nieuwe cao Primair Onderwijs. Op 26 juni 2019 zijn de onderhandelingen gestopt. De belangrijkste reden waarom de onderhandelingen zijn gestopt is de loonsverhoging. Zoals u in de inzetbrieven heeft kunnen lezen was de inzet hiervoor rond de 5%. Als absolute bodem voor de bonden was dat minimaal de ruimte die de werkgevers vanuit het kabinet gefinancierd krijgen, ingezet moet worden voor een loonsverhoging. Uit brieven van de bonden blijkt dat die ruimte vanaf 1 maart 2019 3% was. Voor 2020 werd deze ook op 3% geschat. Het bod van de werkgever bleef daar onder. De PO-Raad bood 2,5% loonsverhoging met ingang van 1 september 2019 en vanaf 1 april tot 1 november 2020 1,1%. In de achterliggende maanden zijn werkgevers en werknemers niet tot elkaar gekomen. Daarom zijn de onderhandelingen gestopt.

Wat vindt de RMU:

Aan de start van de onderhandelingen was duidelijk dat er op korte termijn geen extra geld beschikbaar was vanuit het kabinet. De inzet was van de partijen om toch te kijken welke afspraken er binnen de beschikbare middelen mogelijk waren. De RMU is van mening dat maatwerk voor de sector belangrijk is. Wanneer de vraag om loonsverhoging onverantwoord hoog is, dan moeten de wensen worden bijgesteld.

Acties niet uitgesloten

Mogelijk worden er na de zomervakantie acties georganiseerd. Dit kan in de vorm van een staking of andere manier van actievoeren. U bent niet verplicht om deel te nemen aan een dergelijke actie. Wanneer hier meer concreet nieuws over is, zullen wij u hier verder over informeren.
 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen