Provincies

maart 2019

De partijen bij de cao Provincies hebben op 28 februari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


De salarisverhoging van 1 januari 2019 wordt met terugwerkende kracht verwerkt.

Afspraken
De belangrijkste afspraken betreffen de harmonisatie van de toelagen per 1 juli 2019 en de invoering van 1 modern functiegebouw voor de hele sector per 1 juli 2020. Deze beide afspraken zijn een uitwerking van afspraken uit de CAO 2017-2018.

Daarnaast hebben CAO-partijen ook de CAO-tekst vastgesteld zoals die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden voor de provinciale sector als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen