Rijksoverheid

oktober 2017

Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid 2017

Op 10 oktober jl. hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017.

Cao-partijen willen voorkomen dat de werknemers in de sector Rijk er in 2017 in koopkracht op achteruit gaan. Zij constateren dat het Centraal Planbureau in de op 19 september 2017 gepubliceerde Macro Economische Verkenning 2018 bij het bepalen van de koopkrachtontwikkeling uitgaat van een stijging van de consumentenprijsindex van 1,4% voor 2017. Gelet hierop hebben cao-partijen dus alleen een onderhandelaarsresultaat bereikt over de loonontwikkeling want verder zijn er in de cao geen inhoudelijke wijzigingen afgesproken.

Hieronder volgen de hoofdpunten uit het onderhandelingsresultaat.

Looptijd
De overeenkomst krijgt een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Salaris
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 worden de salarisbedragen opgenomen in bijlagen A en B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met 1,4% verhoogd. Deze verhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor werknemers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden. De loonafspraak is pensioengevend en heeft een algemeen karakter en werkt door naar reeds ingegane uitkeringen.

Van Werk Naar Werk en WW
In 2017 zijn in het Sectoroverleg Rijk belangrijke afspraken gemaakt over het Van Werk Naar Werk Beleid en het WW-dossier.

Cao-partijen leggen het bereikte resultaat voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd, is de nieuwe cao definitief.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen