Nodig de RMU uit

De RMU heeft heel veel kennis over zaken die te maken hebben met werk. Medewerkers van de RMU geven daarom wekelijks lezingen, gastlessen en workshops hierover. Bent u bestuurslid van een vereniging, organiseert u weleens een bijeenkomst of bent u docent? Nodig dan gerust de RMU eens uit.

Bijdragen aan bezinning en vorming en het delen van kennis hoort bij de kerntaken van de RMU. De RMU komt dus niet voor het houden van een promotiepraatje, de inhoud staat centraal.

Mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Lezing: De RMU verzorgt een lezing over een actueel thema, na afloop is er gelegenheid voor vragen en discussie.
 2. Lezing + verwerking: De RMU verzorgt niet alleen de lezing, maar zorgt ook voor een verwerking. Dit kan bijv. met een quiz, discussievragen of een dilemmaspel.
 3. Gastles: Een interactieve gastles.
 4. Workshop: Via een interactieve workshop kan er verdieping plaatsvinden op een bepaald thema.
 5. Debat: De RMU kan deelnemen aan een debat, een debat leiden of de complete organisatie van een debat verzorgen.
 6. Appélwoord: Tijdens een muziekavond kan de RMU een appélwoord verzorgen. Overigens hoeft hieraan geen collecte voor de RMU aan verbonden te worden. De RMU is niet een goed doel, maar een vereniging.


Thema’s
Natuurlijk stemmen we het onderwerp en de inhoud altijd met u af. Het verhaal moet immers aansluiten bij de doelgroep. Ter inspiratie noemen we toch een aantal mogelijke thema’s.

1. Christen zijn

 • Christen zijn op de werkplek
 • Uitkomen voor principes op het werk
 • Privé en werk; een wereld van verschil?
 • Kom er maar voor uit! / Kleur bekennen
 • Gij zult Mijn getuige zijn!
 • Gewetensbezwaar: gerespecteerd of geaccepteerd?
 • Dilemma’s / Ethiek op de werkvloer
 • Christen en carrière
 • Christen zijn en leidinggeven
 • Je eerste baan

2. Waarden en normen

 • Waarden en normen in arbeid en beroep
 • De waarde(n) van je beroep
 • Meerwaarde in werk
 • Waarden en normen: achterhaald of actueel?

3. Maatschappelijk verantwoord

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: opdracht en uitdaging
 • Tussen rendement en rentmeesterschap
 • Tijd en techniek: worden we geleefd?

4. Zondagsarbeid

 • ’s Zondags kerken of ’s zondags werken?
 • Hoe lief heb ik Uw dag!
 • Christen in de 24-uurseconomie
 • Economische groei: zondag in gevaar?

5. De plaats van de economie in ons leven

 • Wie heeft het voor het zeggen in uw / jouw leven?
 • Meer dan geld en goed
 • Economie op instorten

6. Gezag en medezeggenschap

 • Staken? Verzin iets beters!
 • Gezag op de werkvloer

7. Arbeid, gezin en zorg

 • Arbeid, gezin en zorg: kiezen of delen?
 • Het gezin; zwerfkei of hoeksteen?
 • Man en vrouw: samenwerken of samen werken

8. Werk

 • Solliciteren doe je niet alleen
 • Rechten en plichten op de werkvloer
 • Ontslag en dan?
 • Ontslag en de pastorale gevolgen / Werk, kerk en ontslag
 • Zekerheid op werk

Uitnodigen? Bel naar de RMU en vraag naar de afdeling Communicatie: (0318) 54 30 30.

Delen