Nodig de RMU uit

De RMU heeft heel veel kennis over zaken die te maken hebben met werk. Medewerkers van de RMU geven daarom wekelijks lezingen, gastlessen en workshops hierover. Bent u bestuurslid van een vereniging, organiseert u weleens een bijeenkomst of bent u docent? Nodig dan gerust de RMU eens uit.

Bijdragen aan bezinning en vorming en het delen van kennis hoort bij de kerntaken van de RMU. De RMU komt dus niet voor het houden van een promotiepraatje, de inhoud staat centraal.

Mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Lezing: De RMU verzorgt een lezing over een actueel thema, na afloop is er gelegenheid voor vragen en discussie.
 2. Lezing + verwerking: De RMU verzorgt niet alleen de lezing, maar zorgt ook voor een verwerking. Dit kan bijv. met een quiz, discussievragen of een dilemmaspel.
 3. Gastles: Een interactieve gastles.
 4. Workshop: Via een interactieve workshop kan er verdieping plaatsvinden op een bepaald thema.
 5. Debat: De RMU kan deelnemen aan een debat, een debat leiden of de complete organisatie van een debat verzorgen.


Thema’s
Natuurlijk stemmen we het onderwerp en de inhoud altijd met u af. Het verhaal moet immers aansluiten bij de doelgroep. Ter inspiratie noemen we toch een aantal mogelijke thema’s.

1. Christen-zijn op het werk

 • Gewetensbezwaar: gerespecteerd of geaccepteerd?
 • Dilemma’s en/of ethiek op de werkvloer
 • Carrière
 • Leidinggeven

2. Waarden en normen

3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

4. Zondagsarbeid en 24-uurs economie

5. Gezag en medezeggenschap

 • Staken
 • Gezag op de werkvloer

6. Arbeid, gezin en zorg

7. Werk

 • Solliciteren doe je niet alleen
 • Rechten en plichten op de werkvloer
 • Ontslag en dan?
 • Ontslag en de pastorale gevolgen / Werk, kerk en ontslag
 • Zekerheid op werk

8. Burgerschap: gastles over vakbonden en de RMU

9. Christelijke beroepscode gezondheidszorg

10. Arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden

Nodig de RMU uit! Vul onderstaand formulier in.

Delen