• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Royal Philips

november 2019

Onderhandelingsresultaat cao Royal Philips

De partijen bij de cao Royal Philips hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van een jaar, namelijk van 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

* Hierbij geldt voor de individuele werknemer een minimumverhoging (vloer) van € 1.000,- op jaarbasis.

Welzijnsverlof

Werknemers die tenminste 3 jaren in dienst zijn, worden in de gelegenheid gesteld om eenmaal per 5 jaar Welzijnsverlof aan te vragen. Het Welzijnsverlof is een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maximaal 5 keer de wekelijkse arbeidsduur, welke naar behoefte van de werknemer kan worden ingezet. Nadere uitwerking zal plaatsvinden in een Regeling Arbeidsvoorwaarden (RAV).

Daarnaast wordt, tevens ter stimulering dat werknemers voldoende tijd nemen voor herstel en ontspanning, de wettelijke verjaringstermijn van vakantiedagen ingevoerd en kan het Welzijnsverlof pas worden genoten indien het verlofsaldo maximaal 200 uur bedraagt (of evenredig lager bij deeltijdwerkers).

Persoonlijk opleidingsbudget

Verder wordt in het jaar 2020 een experiment uitgevoerd voor een Persoonlijk Opleidingsbudget om invulling te geven aan scholingsbehoeftes van werknemers voor hun persoonlijke ontwikkeling, carrièrekansen of verbetering van de arbeidsmarktpositie. Een werknemer kan een aanvraag doen voor een budget van maximaal 5.000 euro. Philips maakt een bedrag vrij van 250.000 euro voor het jaar 2020.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.  

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen