Schoon drinkwater

Het drinkwater in Nederland is veilig. Tegelijk zijn er ook vervuilingen die goed in de gaten moeten worden gehouden. Volgens de RMU sector Voedsel & Groen is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ons drinkwater komt uit onder andere grondwater dat uit de bodem wordt gepompt, maar ook water wat in de duinen wordt opgevangen en oppervlaktewater van de grote rivieren. Het water komt in bassin of spaarbekkens terecht van waaruit het gezuiverd wordt. Vervolgens komt het in het leidingnet terecht. Daarom is het zo belangrijk dat er goed onderzoek wordt verricht naar het effect van gewasbeschermingmiddelen op onze waterkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan middelen om hout te behandelen zoals tuinpalen of steigers in een jachthaven. Het is van belang dat een middel volledig wordt afgebroken in de bodem zodat het niet naar het oppervlakte water terecht komt. Dit kan ook gebeuren door middel van verdamping waarbij het middel in de lucht komt en bij regen alsnog in het oppervlaktewater terecht komt.
Denk bijvoorbeeld aan resten van gewasbeschermingmiddelen en medicijnen die er niet voor 100 % uit te zuiveren zijn. Er is hier geen afname van de concentratie van de hoeveelheid bij het water wat ingenomen wordt. Dat is dan ook de grootste zorg van de waterleidingbedrijven. De hoeveelheden van deze verontreiniging zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid.

Dit moeten we echter wel blijven waarborgen voor de toekomst. In Nederland hebben we voor een betaalbaar tarief water van drinkwaterkwaliteit. Op veel plaatsen in de wereld is dat niet mogelijk .

Het kan soms jaren duren voordat een (bestrijdings)middel wordt toegelaten tot de markt. Je vraagt je soms af waarom dat zolang moet duren. Er is een commissie waarin alle belanghebbende partijen zitting hebben. Er zijn zoveel gevaren die wijzelf niet beseffen dat het goed is dat daar toezicht op gehouden wordt. Het is van belang is dat wij, als sector Voedsel & Groen, ook volgens de gestelde regels werken omdat wij ook een verantwoording naar de maatschappij toe hebben.

Er liggen nog andere gevaren op de loer. Het water dat via de grote rivieren Nederland binnenkomt kan ook vervuild zijn. Het is in het verleden voor gekomen dat bij zware regenval of overstroming in het buitenland de concentratie vervuiling een stuk hoger is. Zo is er bijvoorbeeld bij een calamiteit een fabriek wat problemen gaf. In zo’n situatie wordt direct gestopt met waterinname van oppervlaktewater. De water bedrijven nemen voortdurend watermonsters bij inname,om ons te verzekeren van goed en veilig drinkwater.

Medicijnresten zijn ook moeilijk uit water te zuiveren. Zo zijn er nu ziekenhuizen waar het afvalwater apart wordt bewerkt en gezuiverd wordt omdat daar erg hoge concentraties vervuiling voor kunnen komen. Daarvoor zijn vernieuwde technieken die in Nederland erg veel kans van slagen lijken te hebben.

Ook in de veehouderij wordt veel antibiotica gebruikt. Momenteel is er veel aandacht om deze stoffen zoveel mogelijk te reduceren omdat dit middel moeilijk te zuiveren is uit het drinkwater. Het is zelfs een eis. Er worden hierover op Europees niveau ook veel afspraken gemaakt wat positieve resultaten laat zien. Zo worden bijvoorbeeld de rivieren steeds schoner.

Naar aanleiding van dit artikel zien we dat het onze verantwoording is om op een verstandige manier om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Het lijkt soms dat ondernemer veel geplaagd worden door tal van regels, maar we hebben ook een verantwoording naar de volgende generatie zodat ook zij een gezond leven hebben op deze aarde. Bovenal moeten we beseffen dat we aan God rekenschap af moeten leggen van onze handel en wandel hier op aarde.

Tekst: Kees Smalheer, bestuurslid RMU sector Voedsel & Groen
Bron: Evides en Vewin

Delen