• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

januari 2019

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

De partijen bij de cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf hebben op 20 december 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, namelijk va 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering was in 2018 nog 2,2%. Dit wordt als volgt verhoogd:

Verder is in dit akkoord opgenomen dat de eindejaarsuitkering ieder jaar voor 15 december moet worden uitbetaald. De periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend is van 1 december van het afgelopen jaar tot 1 december van het lopende jaar.

Pensioenpremie
De pensioenpremie stijgt per 1 januari 2021 naar 21,4%. Dit was en blijft in 2019 en 2020 20,1%. Dit betekent dat u er per 1 januari 2021 meer pensioenpremie afdraagt. Op dit moment is de afdracht voor u als werknemer 10,3% en voor uw werkgever 9,8%. Dit wordt per 1 januari 2021 voor zowel de werkgever als werknemer 10,7%.

Verlofdagen
U krijgt per 1 januari 2020 de mogelijkheid om op 1 mei (dag van de arbeid) van het jaar of op uw verjaardag vrij te zijn.

Overige afspraken
In het akkoord zijn verder afspraken gemaakt over:

  • Een scholingsfonds
  • Een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Het voortzetten van het taaltrajectfonds

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. De inhoud van het onderhandelingsresultaat kunt u hier vinden.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen