Handel en Dienstverlening

Welkom op de sectorpagina van RMU-sector Handel en Dienstverlening

Wij willen u goed informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor en te maken hebben met het werkveld. Deze informatie kunt u lezen in het ledenmagazine RMU·NU.

Daarnaast organiseren wij netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, waarbij ontmoeting, netwerken en bezinning centraal staan. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in RMU·NU en op de activiteitenpagina van deze website. Ook ontvangt u, indien u RMU-lid bent en in de sector Handel en Dienstverlening werkt, uitnodigingen per e-mail. Van harte welkom!

Waar werken onze 3900 leden?

  • Detailhandel, accountancy en administratie (14%)
  • Food (11%)
  • Bank of verzekeringsmaatschappij (9%)
  • Supermarkt of woninginrichter (8%)
  • en vele andere bedrijven en organisaties

Bestuur

Het bestuur van RMU-sector Handel en Dienstverlening bestaat uit:

 Naam  Telefoon  E-mail
 J. Ligtenberg (voorzitter)   06 42 81 44 61   ligtenbergj@solcon.nl 
 C.J. Mook (secretaris)   (0318) 52 31 45   cjmook@versatel.nl 
 P. van de Werken   06 12 65 63 52   pieter@vdwcoolsystems.nl 
 P. Lindenberg   (0347) 37 78 95  pvl@filternet.nl 
     

 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Bel of mail de secretaris van het bestuur. Of neem contact op met het RMU-kantoor: bel (0318) 54 30 30 of stuur een e-mail naar info@rmu.nu

Delen