Vacature bestuurslid

Voor het bestuur van de sector Industrie, Vervoer en Grafici zoekt de RMU een nieuw bestuurslid.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Marjolein van Helden, coördinator Intern Netwerk RMU: T: (0318) 543030 of mwvanhelden@rmu.nu.  
We zien uit naar uw reactie!

Profiel sectorbestuurslid RMU
- Lid van de sector Industrie, Vervoer en Grafici
- Werkzaam in het werkveld van de sector (vanuit verschillende soorten bedrijven)
- Betrokken bij werk van de RMU
- Pro-actieve inzet
- Realistische en brede kijk op de praktijk
- Meedenken in ontwikkelingen in eigen vakgebied

Taken
- Maximaal 4 vergaderingen per jaar (RMU-kantoor)
- Situatie op de werkvloer bespreken: vraagstukken, dilemma’s ontwikkelingen
- Trends signaleren en fungeren als klankbord voor de medewerkers van de RMU
- Suggesties doen voor ons ledenmagazine RMU.NU magazine: artikelen, onderwerp, personen om te interviewen
- Eens of meer keer per jaar een netwerkbijeenkomst organiseren (denk bijv. aan een bedrijfsbezoek+avondprogramma met spreker)

Voor deze functie biedt de RMU
- Waardering
- Een vrijwilligersvergoeding
- Reiskostenvergoeding
- Opdoen van kennis en ervaring
- Vergroten van je netwerk
- Jaarlijks een gezamenlijke training, gericht op het functioneren binnen de RMU

Het doel van het sectorbestuur is de RMU te helpen en adviseren rond haar werk, het informeren van leden, adviseren en activiteiten te ontwikkelen, waardoor de sectorleden voorzien worden van informatie die van belang is om optimaal te kunnen functioneren.

De RMU kan door sectorbestuursleden op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op de werkvloer in de branche, trends en ontwikkelingen kunnen gesignaleerd worden en daar kan de RMU op inspelen. Kortom, het bestuur is een belangrijk klankbord voor de medewerkers van de RMU.

Delen