Onderwijs

Welkom op de sectorpagina van RMU-sector Onderwijs GOLV*

Ons doel is het geven van informatie, advies en bezinning over onderwerpen die spelen in het onderwijs. Zo delen wij onderwijsnieuws dat relevant is voor christenen die werken in het onderwijs, maar geven wij ook informatie over rechtspositie, CAO en andere juridische zaken. Verder kunt u zich laten inspireren door de columns van de Zwarte Mus. Bovendien schrijven wij voor het ‘DRS-magazine’, dat wij in samenwerking met de VGS en Driestar Educatief uitgeven.

Daarnaast organiseren wij verschillende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd in het ledenmagazine RMU·NU en op de activiteitenpagina van deze website. Ook ontvangt u, indien u RMU-lid bent en in de onderwijssector werkt, uitnodigingen per e-mail. Van harte welkom!

Waar werken onze 2000 leden?

  •  Primair onderwijs (46%)
  •  Voortgezet onderwijs (35%)
  •  BVE / MBO (7%)
  •  HBO / Universiteit (5%)
  •  Overig (7%)

Bestuur

Het bestuur van RMU-sector Onderwijs GOLV bestaat uit:

 Naam  Telefoon   E-mail 
 M. de Braal - Prins    
 D.A. Janssen  (0113) 50 31 74  huizejanssen@filternet.nl 
 D.P. Theunisse  (033) 495 10 17  d.p.theunisse@filternet.nl 

 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Bel of mail de secretaris van het bestuur. Of neem contact op met het RMU-kantoor: bel (0318) 54 30 30 of stuur een e-mail naar info@rmu.nu

* Op 1 januari 2006 is de RMU-sector Onderwijs gefuseerd met de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenverenging (GOLV). De GOLV is in 1921 opgericht om het belang van onderwijs op grond van Gods Woord te onderstrepen.

Delen