Bijeenkomst 2013

Verslag | Netwerkbijeenkomst RMU-sector Voedsel en Groen | 7 november 2013

Thema: Bedrijfsoverdracht: een zaak van familie?

Op 7 november 2013 vond er een interessante bijeenkomst plaats georganiseerd door de sector Voedsel & Groen rond het thema ‘Bedrijfsoverdracht: een zaak van familie?’. Vanuit onderzoek blijkt dat veel bedrijfsovernames rond familiebedrijven mislukken. Een zaak van aandacht dus.

Dat er bij een bedrijfsoverdracht niets vanzelf gaat is wel bekend. Maar hoe ga je om met een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Dit ligt heel gevoelig.

Piet Spruijtenburg van Promissie Bedrijfsoverdracht gaf vanuit zijn ruime adviesprak diverse voorbeelden waar ondernemers tegenaan lopen en waar ze rekening mee moet houden als het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie. Moet je juist vroeg beginnen om in het gezin over het bedrijf te spreken of houdt je je kinderen bewust zo lang mogelijk buiten gesprekken over het bedrijf? Ze moeten immers zelf kunnen beslissen of zij het bedrijf willen overnemen? Hoe zit het trouwens met hun persoonlijke bekwaamheden en voorkeuren? Daar moeten ze zicht op krijgen. Maar ook de overdragende partij.

Willen kinderen het bedrijf graag overnemen of voelen zij het als een verplichting? Wat als kinderen een andere richting kiezen voor het bedrijf dan de vorige generatie altijd heeft gedaan: accepteert de vorige generatie dat? Eren en waarderen is hierbij erg belangrijk.

Steeds minder kinderen nemen het bedrijf van hun (groot)ouder(s) over. Daar zijn verschillende redenen voor. Kinderen ontwikkelen zich steeds meer en kijken meer om zich heen. Het kan ook zijn dat ouders hun kind(eren) te laat, al dan niet bewust, bij gesprekken over het bedrijf betrekken om hen keuzevrijheid te geven. Zo kan het voor de jongere generatie beangstigend zijn om het familiebedrijf over te nemen omdat dit voor hen ‘levenslang’ betekent.

Bij bedrijfsoverdracht is goede communicatie onmisbaar. Probeer ook mensen van buitenaf te betrekken bij bedrijfsovername was zijn advies. Doe dit in samenwerking met een neutrale partij en niet met bijvoorbeeld de accountant die al jaren de ‘vertrouwenspersoon’ is binnen het bedrijf.

Leg ook zaken financieel vast. Stel bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst op.

Ad Branderhorst – directeur bij Storteboom Sprundel B.V. (voorheen Branderhorst freshfood)- heeft een eigen onderneming gehad in de pluimveeverwerkende industrie en sprak over zijn ervaringen als ondernemer en de daarop volgende bedrijfsoverdracht.

Zijn onderneming begon met een kleine bestelling maar groeide zo snel dat een verhuizing snel volgde. Het bedrijf groeide uit tot verschillende vestigingen waar ook het overnemen van andere bedrijven bij behoorde.

Diepe dalen voor zijn bedrijf zijn hem niet bespaard gebleven. Zo kreeg hij te maken met o.a. de vogelgriep en een enorme inzinking in de omzet, gelukkig was er altijd gezond financieel beleid uitgevoerd.

Hij liet uit zijn eigen praktijk voorbeelden zien waardoor kinderen snel beïnvloedt kunnen raken door het bedrijf van hun ouders en welke gevolgen keuzevrijheid aan kinderen kan hebben.

Na de presentaties was er ruimte voor een interactieve vraagbespreking. Hier werden n.a.v. vragen uit de zaal ook de waarschuwingen gegeven om het doel van het leven in het oog te houden. Maar ook op te passen voor het abrupt stoppen met werken vanuit het drukke bedrijfsleven naar een dagindeling die je (nog) niet gewent bent. Dit kan namelijk grote lichamelijke gevolgen met zich meebrengen.

Delen