• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Sociaal werk

 

juli 2019

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SOCIAAL WERK

De partijen bij de cao Sociaal Werk hebben op 26 juni 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Verder wordt per 1 september 2019 de pensioenpremie gelijk verdeeld over de werkgever en werknemer (50/50).

Functiegebouw

De decentralisaties in het sociaal domein en de ontwikkeling van de dienstverlening hebben geleid tot nieuwe werkvormen, andere samenwerkingsvormen, nieuwe functies en veranderingen in bestaande functies. Daardoor sluit het huidige functiegebouw vaak niet meer aan bij de praktijk en ontstaan er problemen bij het inpassen van functies in het functiegebouw. Gedurende de looptijd van de nieuwe CAO zullen Cao-partijen het functiegebouw beter afstemmen op de praktijk. Ook de functie van sociaal werker kan dan een plek krijgen in het functiegebouw.

Duurzame inzetbaarheid

Werkbelasting blijft een belangrijk aandachtspunt in de sector, mede door de druk op de gemeentelijke budgetten. Hierdoor moet met steeds minder personeel hetzelfde of zelfs meer en vaak complexer werk worden verricht. Daarom komt er op werkdruk, veiligheid en verzuim een breed begeleidingsprogramma waar de medezeggenschap bij betrokken moet worden.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen