Sociale werkvoorziening

juli 2019

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO SOCIALE WERKVOORZIENING

De partijen bij de cao Sociale Werkvoorziening hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Het grootste gedeelte van de ‘oude’ cao is ongewijzigd overgenomen. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Lonen

Als u het minimumloon verdient, krijgt u twee keer per jaar de wettelijke verhoging van het minimumloon. Als uw loon hoger is dan het minimumloon, krijgt u twee keer per jaar een verhoging die wordt bepaald door de LPO; de loonprijscompensatie. Het minimumloon stijgt automatisch 2 keer per jaar. Bij het LPO is dat niet het geval. Deze afspraak liep tot januari 2019. Daarom waren nieuwe afspraken met het kabinet nodig.

Nadat de lonen in januari dit jaar met 1,4% zijn gestegen, komt daar nu het volgende bij:

Per 1 juli 2019 worden de lonen van alle SW-werknemers verhoogd met 1,23%.

In januari 2020 krijgen de werknemers die het minimumloon (WML) verdienen de wettelijke verhoging van dat moment, en de collega’s die meer verdienen dan het WML krijgen er dan 1,34%(LPO) bij.

Overige afspraken

Er is op dit moment een kortlopende cao afgesproken. Reden hiervoor is dat nog niet mogelijk is voor de werkgevers om een langlopende LPO afspraak te maken. Daarnaast zal er de komende tijd onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit naar aanleiding van het recent bereikte pensioenakkoord.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Delen