• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Taxivervoer

juni 2018

Onderhandelingsresultaat cao Taxivervoer

De partijen bij de cao Taxivervoer hebben op 1 juni jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1-1-2019 t/m 31-12-2020

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Loondoorbetaling bij ziekte
Voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1-1-2019 is de loondoorbetaling bij ziekte als volgt aangepast: 1e 2 maanden: 70% (was 90%), daarna 104 weken 90% (was 100%).

Verloonde tijd/standplaats/onderbreking
Afgesproken is dat je tijdens een onderbreking niet meer ter beschikking hoeft te staan van je werkgever. Vrij is vrij, je hoeft de telefoon niet op te nemen. Wil je werkgever wel dat je ter beschikking staat dan is dat verloonde tijd. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over standplaats, verloonde tijd en er is een compensatie regeling afgesproken bij een gewijzigde standplaats.

OPOV regeling
Er is een nieuwe duidelijkere OPOV regeling afgesproken zonder uitzonderingen. Uitzendkrachten vallen ook onder de OPOV regeling en er is een regeling voor tussentijdse contract wijzigingen.

Cao sociaal fonds (SFT)
De cao van het SFT wordt verlengd voor een periode van 2,5 jaar. Wijzigingen in de cao Taxi zullen daar waar noodzakelijk doorgevoerd worden in de cao SFT.De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen