• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Technische Groothandel

februari 2020

De partijen bij de cao Technische Groothandel hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In de achterliggende weken heeft u wellicht het nieuws meegekregen over de acties die er zijn gevoerd. De RMU heeft voor u de situatie gevolgd. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 30 september 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Loonsverhogingen*: 

* Ondernemingen mogen bovengenoemde loonstijgingen verrekenen met de toegepaste WTG-loonadviezen van 2019 en 2020, dan wel eigen varianten hierop.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen