Timmerindustrie

juni 2018

Principeakkoord Cao Timmerindustrie

De partijen bij de cao Timmerindustrie hebben op 28 mei een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Vitaliteitsverlof
Werknemers vanaf 57 jaar kunnen per 1 januari 2019 een beroep doen op vitaliteitsverlof. Dit betreft maximaal 14 (bij 57 jaar), 20 (vanaf 59 jaar) en 26 (vanaf 60 jaar) vitaliteitsverlofdagen per kalenderjaar. De kosten om aan deze regeling mee te doen bedragen 50% voor de werknemer en 50% voor de werkgever. Voor de huidige regeling over extra-verlofdagen voor oudere werknemers en de huidige 55+ regeling worden hiermee vervangen. Er komen wel overgangsbepalingen.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen