Timmerindustrie

juni 2018

Onderhandelingsresultaat Cao Timmerindustrie

De partijen bij de cao Timmerindustrie hebben op 3 april 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 16 maanden, namelijk van 1 april 2019 tot en met 31 juli 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Loon bij ziekte

Voortaan ontvangen medewerkers bij langdurige ziekte het eerste jaar 100% loon en het tweede jaar 70%. De regel dat chronisch zieken 100% loon tijdens het tweede ziektejaar krijgen vervalt. In plaats daarvan is in de cao opgenomen dat medewerkers 100% van het loon in het tweede jaar krijgen bij een levensbedreigende ziekte of een bedrijfsongeval. Daarnaast wordt de wachtdag bij ziekte vanaf de 3e ziekmelding niet meer automatisch ingehouden op het loon. De werkgever moet dit eerst met de werknemer bespreken als hij dat wil doen.

AOW-leeftijd

De partijen bij de cao Timmerindustrie sluiten zich aan bij het initiatief van de CAO-partijen in de cao Bouw en Infra, om een eerdere AOW-uitkering te krijgen voor werknemers die lang hebben gewerkt (45 jaar).

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen