• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Tuinzaadbedrijven

april 2018

Eindbod cao Tuinzaadbedrijven

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Tuinzaadbedrijven hebben op 12 maart 2018 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste punten uit dit eindbod op een rij.

Looptijd
De looptijd van de cao is 2 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen
Het voorstel is om de salarissen (schaal A t/m H) als volgt te verhogen:

  • Per 1 april 2018: 2,5%
  • Per 1 januari 2019: 2%


Verder wordt de verhogingsregeling aangepast. Bij ‘normaal/goed’ functioneren wordt de jaarlijkse verhoging 1,75% totdat het maximum van de schaal is bereikt.

Het is belangrijk om te vermelden dat de werkgevers- en werknemersorganisaties op alle punten, behalve over de structurele salarisverhoging een akkoord hebben bereikt. Daarom hebben de werkgevers dit eindbod neergelegd.

Overige afspraken:

  • Het seniorenverlof wordt bij het bereiken van 65 jaar met 1 extra dag verhoogd.
  • De loondoorbetaling bij zorgverlof wordt aangepast naar 85% van het maandinkomen.
  • Het derde WW-jaar wordt gerepareerd. De sector Tuinzaadbedrijven zal per 1 juli 2018 bij de stichting PAWW aansluiten. De aanvullende regeling voor een derde WW-jaar zal dan van toepassing zijn.
  • Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zal door de Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid beleid worden opgesteld. Daarnaast zal er onderzoek plaatsvinden over de knelpunten die medewerkers ervaren in hun relatie tot duurzame inzetbaarheid.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen