Uitzendkrachten

juli 2019

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO UITZENDKRACHTEN (ABU EN NBBU)

De partijen bij de cao Uitzendkrachten hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Door deze nieuwe cao komen er gelijke afspraken voor de hele sector, want hij gaat zowel gelden voor ABU als NBBU. Dit resulteert in een nieuwe cao per 1 september 2019. Vervolgens wordt per 30 december 2019 twee vernieuwde, geharmoniseerde cao’s ingevoerd met dezelfde afspraken die gaan gelden voor alle 270.000 uitzendkrachten in Nederland. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 2 september tot 30 december 2019 en van 30 december 2019 tot 1 juni 2021.

Gelijk loon voor gelijk werk

In de cao is de inlenersbeloning verbeterd. Er komen toeslagen voor fysiek en zwaar werk en vergoeding voor reisuren als dat bij de inlener ook zo is. Verder is er meer bescherming voor de werkervaring (en salaris) die mensen hadden bij het wisselen tussen inleners en komen er betere garanties bij het wegvallen van uitzendwerk

Meer werkzekerheid

Men bouwt in de verschillende fases voor uitzendkrachten in de nieuwe cao sneller rechten op. Repeterende dag- en weekcontracten zijn straks niet meer mogelijk.

Overig

Er zijn nog veel meer veranderingen. Een aantal belangrijke zijn onder andere het feit dat de vakantiebijslag wordt verhoogd naar 8,33%. Daarnaast krijgen de medewerkers die onder de NBBU cao vielen een extra vakantiedag zodat iedereen straks 25 vakantiedagen heeft.

Hiernaast zijn er nog heel veel afspraken waar onderzoek naar gebeurd. Een belangrijke hierbij is het onderzoek door StiPP naar een betere pensioenregeling voor alle deelnemers. Hierover willen werkgevers en vakorganisaties nog dit jaar afspraken maken.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. Een uitgebreid overzicht van het onderhandelingsresultaat (vanaf de website van LBV) kunt u hieronder downloaden. 

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen