Unilever

november 2018

Onderhandelingsresultaat cao Unilever

De partijen bij de cao Unilever hebben op 13 november 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Flexibiliteit Hellendoorn
Unilever gaat – uiterlijk in het 1e kwartaal 2019 - in de Ben & Jerry’s fabriek in Hellendoorn 20 extra medewerkers aannemen. Het betreft medewerkers in logistieke functies en/of machine-operators. Aan minimaal 10 van deze 20 extra medewerkers wordt een Unilever-arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden.

Duurzame inzetbaarheid
Op dit moment loopt er een studie duurzame inzetbaarheid. In de nieuwe cao zullen de onderwerpen jeugdlonen, loopbaanscan, financieel inzicht, individueel leerbudget en een 80-90-100 regeling worden besproken.

Partnerverlof
Bij de geboorte van een kind ontvangt de medewerker per 1 januari 2019 10 dagen partnerverlof.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen