• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Visdetailhandel

Principeakkoord cao Visdetailhandel

De partijen bij de cao Visdetailhandel hebben op 5 december 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Overwerkvergoeding en maaltijdvergoeding
De overwerkvergoeding inclusief vakantietoeslag wordt 25 procent voor het eerste uur aansluitend op de dagelijkse arbeidstijd en 50 procent voor alle andere overuren (was 25 procent voor de eerste 2 uur en daarna 50 procent).
Tevens wordt de maaltijdvergoeding verhoogd van 8 euro naar 10 euro per maaltijd.

Individuele leerrekening
Er is afgesproken dat iedere werknemer op vrijwillige basis een Individuele Leerrekening (IL) op zijn naam kan laten openen door de werkgever. De IL is eigendom van de werknemer die de gestorte bedragen (maximaal 200 euro per jaar) ook kan opnemen als hij van werkgever (al dan niet binnen de sector) is veranderd. De gestorte bedragen moeten gebruikt worden voor studiekosten die gericht zijn op het verkrijgen van inkomen uit huidige of toekomstige arbeid. Het budget vervalt na 5 jaar. Het is dus vrijwillig om deel te nemen aan de individuele leerrekening.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen