De thuiswerkplek tijdens de Coronacrisis: waarvoor ben je als werkgever verantwoordelijk?

Veel werkgever hebben na de maatregelen van het RIVM tegen het Coronavirus personeel opgedragen (of toegestaan) om thuis te werken voor zover het werk dat toelaat. Inmiddels ziet het ernaar uit dat deze situatie nog enige tijd zal duren. De vraag dient zich dan aan: welke verantwoordelijkheid heb ik als werkgever voor de thuiswerkplek van mijn werknemer?

Plaatsonafhankelijke arbeid – Arbo-eisen

In de regelgeving wordt wat we in de volksmond ‘thuiswerken’ noemen ‘plaatsonafhankelijke arbeid’ genoemd. Het gaat dan om werk dat de werknemer thuis of op een andere door de werknemer gekozen plaats buiten het bedrijf van de werkgever verricht. Voor het gemak gebruiken we hierna de term ‘thuiswerken’.

Gelukkig zijn bij het thuiswerken niet alle Arbo-eisen die wel binnen het eigen bedrijf van de werkgever gelden van toepassing. Alleen wanneer dat expliciet is bepaald zijn de Arbo-eisen op het thuiswerken van toepassing. Welke eisen dat zijn leest u in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De belangrijkste sommen we hier op:

  1. De eisen rond beeldschermwerk zijn onverminderd van toepassing. De gevaren daarvan maken (als het goed is) onderdeel uit van uw Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Denk bijvoorbeeld aan het tijdig afwisselen van werkzaamheden met ander werk of een pauze. Vooral het doen van ander werk is bij thuiswerken vaak lastig, dus dat is een aandachtspunt.
  2. De ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de daarvoor geldende richtlijnen. Ook hieraan is in de RI&E aandacht besteed. Denk bijvoorbeeld aan een goede stoel, laptop etc. Voldoen deze middelen (of die van de werknemer zelf) niet? Maak dan met de werknemer afspraken over (bijvoorbeeld) de bruikleen van de (goedgekeurde) stoel op kantoor.
  3. U bent als werkgever verplicht in beeld te hebben waar uw werknemer werkt (thuis of ergens anders) en welke werkzaamheden uw werknemer uitvoert. Dat heeft ook een voordeel: zo houdt u zelf ook zicht op mogelijke risico’s en of de werknemer voldoende middelen heeft om thuis te werken.

Schade in de uitoefening van het werk

Normaal gesproken bent u als werkgever (risico)aansprakelijk voor schade die de werknemer leidt in de uitvoering van zijn werk. Er is een zorgplicht om aan die aansprakelijkheid te ontlopen, dat is bepaald in artikel 7:658 BW. Dat doet u bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle bedrijfsgebouwen en –middelen op uw bedrijfslocatie veilig zijn en veiligheidsvoorschriften te verstrekken aan uw werknemers. Wanneer de werknemer thuis werkt heeft u echter niet het zicht en de invloed die u op de bedrijfslocatie heeft, hoe zit het dan met die zorgplicht?

In de jurisprudentie wordt vaak aan de hand van de zeggenschap van de werkgever over de locatie bepaald welke zorgplicht er voor de werkgever geldt. Als uitgangspunt geldt in ieder geval dat de werkgever moet kunnen aantonen dat hij aan de geldende Arbo-eisen voldeed, welke lichter zijn dan bij het verrichten van arbeid bij de werkgever zelf. Daarnaast Gelden altijd nog de eisen van het goed werkgeverschap, op basis waarvan de werkgever ook verantwoordelijk kan zijn voor ongevallen buiten de eigen onderneming. Het Is daarom raadzaam om de (aansprakelijkheids-)verzekering er nog eens op na te slaan of daarin ook risico’s rond thuiswerken zijn gedekt.

Naar de overzichtspagina Ondernemers & Corona

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen