Er wordt voor de NOW steeds gesproken over omzet. Wat wordt daarmee bedoeld en geldt deze regeling ook voor goede doelen etc.?

Met het begrip omzet wordt gedoeld op omzet in de zin van het jaarrekeningenrecht. Dit is af te leiden uit uw boekhouding en/of uw aangifte bij de Belastingdienst.
Wanneer er geen sprake is van omzet maar van baten zoals uitkeringen, subsidies en giften bij (bijvoorbeeld) non profit-instellingen, worden deze ook als omzet gezien. Deze organisaties komen dus ook voor de subsidie in aanmerking. (Meer)jaarlijkse baten moeten daarbij naar rato worden verdeeld over het gekozen tijdvak.Naar de overzichtspagina Coronavirus en Ondernemers 

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

 

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen