Hoe voer je een goed functioneringsgesprek?

Hoe voer je een goed functioneringsgesprek?

Het functioneringsgesprek heeft een aantal duidelijke doelen: Het functioneren van uw medewerker bespreken, zijn of haar toekomstverwachtingen peilen, zijn functioneren verbeteren. Voorwaarde is wel dat u beschikt over een helder functieprofiel. Samen met uw medewerker kijkt u naar de toekomst. Tegelijkertijd wordt er naar het verleden gekeken, dit is ook nuttig om te kunnen kijken wat u nog zou kunnen verbeteren. Tijdens het functioneringsgesprek komen zowel uw mening als de mening van uw medewerker aan bod. Het functioneren wordt niet beoordeeld, dit gebeurt in het beoordelingsgesprek. Er zullen dan ook geen arbeidsvoorwaardelijke consequenties gekoppeld zijn aan het functioneringsgesprek, zoals ontslag, loonsverhoging of een functieverandering. Het is van belang om in een open sfeer te praten over het functioneren van de medewerker, de gang van zaken binnen de organisatie, de samenwerking tussen u als leidinggevende en uw collega’s en de opleidingswensen van uw medewerker(s). Het is ook mogelijk dat opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in een apart gesprek worden besproken, het zogenaamde POP-gesprek (POP staat voor persoonlijk ontwikkelingsgesprek)

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u medewerker zich kan voorbereiden op het functioneringsgesprek. Hij of zij mag dan ook van u als werkgever of leidinggevende verwachten dat hij u hem of haar ruim van tevoren meedeelt wanneer het gesprek plaatsvindt. Laat uw medewerkers de mogelijkheid die het functioneringsgesprek biedt om hun verhaal te doen.

De volgende zaken kunnen aan de orde komen

 • het functioneren, voortgang, aard, niveau en inhoud van de werkzaamheden
 • zaken die (minder) goed gaan
 • gedrag
 • beleving van het werk
 • samenwerking met collega’s
 • samenwerking met u als leidinggevende
 • sterke en zwakke punten
 • toekomstige ontwikkelingen in de organisatie
 • problemen waar hij of zij tegenaan loopt
 • groeimogelijkheden
 • motivatie
 • scholing

Verloop van het gesprek

Het functioneringsgesprek verloopt meestal in de volgende volgorde:

 • opening
 • inleiding
 • punten van de medewerker
 • punten van de leidinggevende
 • bespreking punten van de werknemer
 • bespreking punten van de leidinggevende
 • afsluiting

Intentie

De bedoeling om te motiveren en te kijken waar verbetering kan plaatsvinden. Hetzij met training of op andere wijze. Concrete afspraken worden vastgelegd. Verslag maken Van het functioneringsgesprek zal een verslag worden gemaakt. Wanneer de medewerker het eens is met de inhoud van het verslag, kan deze zijn handtekening eronder zetten. Is hij of zij het niet eens met de inhoud, dan kan er getekend worden voor gezien. Bij grote bezwaren tegen de inhoud zal hij of zij een schriftelijke reactie geven op het verslag. De leidinggevende zal dan zijn of haar reactie hieraan toevoegen. Is de werknemer het niet eens met het verslag, dan zal hij een gemotiveerde reactie schrijven en het verslag slechts tekenen voor gezien.

Formulieren en training

De RMU kan u voorzien van een op maat gemaakt functionersgespreksformulier. Ook kunnen haar adviseurs u trainen om (eventueel samen) een goed gesprek te voeren. U kunt contact opnemen met de Adviseurs voor ondernemers. Bel naar (0318) 54 30 30 en laat u informeren.

Als u als werkgever en lid van de RMU een heel andere vraag had dan kunt u deze indienen via het vragenformulier. Mocht u als werkgever nog geen lid van de RMU zijn dan geven we u als tip om het informatiepakket aan te vragen. Dit informatiepakket is met grote zorg samengesteld en kan u als werkgever voorzien in de informatie waar u naar op zoek bent. De aanvraag is bovendien kosteloos en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen