Ik heb na 17 maart jl., maar voor de inwerkingtreding van de NOW op 2 april, ontslag aangevraagd voor werknemers. Behoud ik dan de aanspraak op de subsidie?

Als er al ontslag vanwege bedrijfseconomische reden was aangevraagd ná 17 maart 2020, maar voor de inwerkingtreding van de regeling, geldt dat er een correctie plaatsvindt op de uiteindelijke subsidie. Van de loonsom in het subsidietijdvak wordt dan 150% van loon (incl. 30% opslag) van die werknemer afgetrokken. Daar zit dus een ‘boete’ in.

Er valt dus iets voor te zeggen om reeds ingediende ontslagaanvragen in te trekken bij UWV om een correctie te voorkomen. Dat heeft alleen zin wanneer dit wordt gedaan binnen 5 werkdagen na de inwerkingtreding van de NOW, dat is tot en met woensdag 8 april 2020!

Ontslagen die vóór 17 maart 2020 zijn aangevraagd worden niet met 150% gecorrigeerd. De feitelijke vermindering in de loonsom wordt wel verwerkt, waardoor de definitieve subsidie afwijkt van het voorschot.

Naar de overzichtspagina Coronavirus en Ondernemers 

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

 

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen