Ik werd ziek in de vakantie. Ben ik mijn vakantiedagen nu kwijt?

Voor de voorjaarsvakantie had ik een week vakantie aangevraagd. Helaas werd ik ziek in deze week. Ben ik de vakantiedagen nu toch kwijt?

In principe gelden de dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is niet als vakantie, tenzij de werknemer daarmee in een voorkomend geval instemt. Die instemming moet dus achteraf plaatsvinden. Het kan ook zijn dat in de arbeidsovereenkomst (dus vooraf) al is afgesproken dat vakantiedagen toch in mindering worden gebracht ook als de werknemer ziek is. Dat mag echter alleen worden afgesproken voor de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. In de wet is bepaald dat iedere werknemer per jaar een vakantierecht heeft van vier keer de arbeidsduur per week. Voor een werknemer die 40 uur per week werkt, is dat 160 uur, dus 20 dagen. De meeste werknemers hebben volgens de cao of de arbeidsovereenkomst meer vakantiedagen. De extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. 

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat u zich direct ziek meldt en niet dat u zich achteraf meldt met het feit dat u ziek was.

We hopen dat u al opgeknapt bent en het antwoord al gevonden heeft op uw vraag rondom arbeid en ziekte. Indien dit niet het geval is, kunt u als RMU-lid altijd uw specifieke vraag via het vragenformulier insturen. De RMU voorziet u dan persoonlijk van een antwoord. Omdat we in ons informatiepakket eveneens meer informatie geven, kunt u ook deze aanvragen om uzelf van een antwoord te voorzien. Het informatiepakket is gratis, geheel vrijblijvend en ook voor niet-leden beschikbaar.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen