Ik wil minder uur gaan werken. Wat mag ik verwachten van mijn werkgever?

Momenteel werk ik 36 uur per week maar ik wil graag minder gaan werken. Wat mag ik hierin van mijn werkgever verwachten? 

De Wet flexibel werken geeft werknemers de mogelijkheid aanpassing van hun arbeidsduur te vragen. Voorwaarden zijn dat de werkgever minimaal 10 werknemers heeft en dat de werknemer minstens 26 weken in dienst aan de beoogde ingangsdatum in dienst is. Een verzoek tot aanpassing moet minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever worden ingediend onder opgave van het tijdstip van ingang en de gewenste omvang van de aanpassing. Na een jaar mag u weer in verzoek indienen als u tenminste 26 maanden in dienst bent.

Werkgever en werknemer overleggen met elkaar over dit verzoek. Een werkgever willigt het verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Bij vermindering van het aantal arbeidsuren kan er sprake zijn van dergelijke zwaarwegende belangen wanneer de aanpassing leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering bij de bezetting van de vrijgekomen uren, op het gebied van veiligheid of van roostertechnische aard. De beslissing op het verzoek wordt door de werkgever schriftelijk medegedeeld. Indien een maand voor de beoogde ingangsdatum niet is beslist, wordt de arbeidsduur overeenkomstig het verzoek aangepast.

Bestaan er andere onduidelijkheden bij u omtrent werktijden? Dien uw vraag dan in via het vragenformulier als u lid bent van de RMU. Voor meer informatie wijzen we u ook op ons informatiepakket. Dit is geheel vrijblijvend en gratis aan te vragen. Het informatiepakket voorziet ook niet-leden in informatie over regelgeving omtrent werktijden en geeft een compleet beeld van de RMU.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen