In welke situaties heeft de werknemer recht op loon wanneer hij als gevolg van het coronavirus niet werkt?

De werknemer heeft in ieder geval recht op doorbetaling van het loon indien hij of zij ziek is. Als de werknemer in overleg met zijn werkgever bij wijze van voorzorgsmaatregel thuis blijft en thuis werkt is er recht op doorbetaling van het loon. Ook als de werknemer in deze situatie niet thuis kan werken, bestaat er meestal recht op doorbetaling van het loon. Dit is alleen anders indien het niet werken door de werknemer ondubbelzinnig voor rekening en risico van de werknemer komt. Werknemers die nog niet ziek zijn maar uit voorzorg in quarantaine moeten, hebben doorgaans recht op loon. Van de werknemer wordt wel verwacht dat deze zoveel mogelijk zijn werkzaamheden vanuit huis zal verrichten.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen