Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Mevrouw Den Besten werkt al 15 jaar na tevredenheid als secretaresse bij een groot bedrijf. Met het bedrijf gaat het financieel slecht. Zij zelf loopt sinds een jaar bij huis in verband met een ernstige ziekte.

Mevrouw Den Besten vraagt zich af wanneer de werkgever haar mag ontslaan. Ze heeft toch twee jaar ontslagbescherming?

In het algemeen geldt dat gedurende de periode dat een werknemer niet kan werken door ziekte of gebreken er sprake is van een ontslagverbod. Dat verbod eindigt als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt.

De werkgever kan na twee jaar een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf . Het UWV geeft alleen toestemming indien blijkt dat de werkgever alles heeft gedaan wat van de werkgever wordt gevraagd.

Echter bij ziekte kan het toch voorkomen dat u eerder wordt ontslagen dan na twee jaar .

 • Wanneer de werknemer op staande voet wordt ontslagen
 • Omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt
 • Door opzegging tijdens proeftijd
 • Door ontbinding door de kantonrechter
 • Omdat de werknemer instemt met een beëindiging met wederzijds goedvinden
 • Bij faillissement
 • Bij bedrijfseconomische omstandigheden, door ontbinding door de kantonrechter

Het antwoord voor mevrouw Den Besten is dan ook dat ze in principe pas na twee jaar kan worden ontslagen.

De werkgever kan in verband met de bedrijfseconomische omstandigheden naar de kantonrechter gaan en aantonen dat mevrouw Den Besten in aanmerking komt voor ontslag conform het afspiegelingsbeginsel.

De Kantonrechter zal beoordelen of de ontslagaanvraag inderdaad wordt aangevraagd in verband de bedrijfseconomische omstandigheden en kan dan ontslagvergunning met of zonder vergoeding afgeven.

De RMU biedt ondersteuning tijdens de periode dat u ziek bent en daardoor arbeidsongeschikt . Welke ondersteuning biedt de RMU:

 • Als het re-integratie traject niet loopt zoals gewenst. We kunnen u adviseren en indien nodig bemiddelen.
 • U wordt gekeurd door het UWV en wilt tips voor het gesprek.
 • U heeft een beslissing ontvangen via het UWV en wilt bezwaar maken.
 • We gaan in de regel met u mee naar een hoorzitting.
 • Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan gaan we na of het zinvol is om beroep aan te tekenen.
 • We stellen namens u een beroepschrift op en gaan met u mee naar de zitting bij de rechtbank.
 • U vragen heeft over WAO/WIA.
 • Vragen over uw rechten en plichten ten opzichte van het UWV.

Links

Meer vragen over ontslag kunt u als lid van de RMU via het vragenformulier stellen. In ons informatiepakket, dat gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen is, zitten folders en flyers die ook over ontslag gaan en die u duidelijk maken wat de RMU hierbij voor u kan betekenen.  

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen