Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

Eline werkt al 15 jaar naar tevredenheid als secretaresse bij een groot bedrijf. Met het bedrijf gaat het financieel slecht. Zij zelf is inmiddels een jaar thuis in verband met een ernstige ziekte. Eline vraagt zich af wanneer de werkgever haar mag ontslaan. Ze heeft toch twee jaar ontslagbescherming?

Ontslaan mag niet ...

In het algemeen geldt dat gedurende de periode dat je niet kan werken door ziekte of gebreken er sprake is van een opzegverbod. Dit verbod eindigt als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar heeft geduurd. 

De werkgever kan na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Het UWV geeft alleen toestemming om op te zeggen indien blijkt dat de werkgever alles heeft gedaan wat van een werkgever wordt gevraagd en herstel binnen 26 weken niet te verwachten is.

... behalve bij

Echter, bij ziekte kan het toch voorkomen dat je wordt ontslagen voordat de twee ziektejaren voorbij zijn. Dit kan in de volgende situaties:

 • Bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden;
 • Omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt;
 • Door opzegging tijdens de proeftijd;
 • Wegens ontbinding door de kantonrechter waarbij de reden van ontbinding geen verband houdt met ziekte;
 • Omdat je instemt met beëindiging met wederzijds goedvinden;
 • Bij faillissement

Het antwoord voor Eline is dan ook dat ze in principe pas na twee jaar ziekte kan worden ontslagen. Haar werkgever kan haar niet ontslaan wegens de bedrijfseconomische situatie van het bedrijf. Alleen wanneer de werkgever zou besluiten tot algehele bedrijfsbeëindiging of het bedrijf failliet zou gaan, zou Eline tijdens ziekte op straat komen te staan.

De RMU biedt ondersteuning tijdens de periode dat je ziek bent en (indien mogelijk) re-integreert

Welke ondersteuning biedt de RMU:

 • Als het re-integratie traject niet loopt zoals gewenst. We kunnen adviseren en indien nodig bemiddelen.
 • Je hebt vragen over je rechten en plichten tijdens ziekte;
 • Je wordt gekeurd door het UWV en wilt tips voor het gesprek.
 • Je hebt een beslissing ontvangen van het UWV en wilt bezwaar maken.
 • We gaan in de regel met je mee naar een hoorzitting.
 • Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan gaan we na of het zinvol is om beroep aan te tekenen.
 • We stellen namens jou een beroepschrift op en gaan mee naar de zitting bij de rechtbank.
 • Je vragen hebt over de WAO/WIA.
 • Je vragen hebt over je rechten en plichten ten opzichte van het UWV.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen