Mag je op vakantie als je ziek bent?

Ik ben al geruime tijd ziek, werk een paar uur op arbeidstherapeutische basis en wil graag een paar weken vakantie. Kan ik dat aangeven bij mijn werkgever en moet ik vakantiedagen opnemen?

Als u ziek bent, bouwt u gewoon vakantieuren op en heeft u ook recht op vakantie. Zoals gebruikelijk, dient u uw werkgever te vragen om in te stemmen met de periode waarin u vakantie wilt opnemen. Voor arbeidsongeschikte medewerkers die gedeeltelijk hun eigen werk verrichten, zullen bij op het opnemen de vakantiedagen voor de gehele arbeidsduur in mindering worden gebracht en niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk arbeid wordt verricht. Als u dus een arbeidsovereenkomst heeft voor 36 uur per week, maar u werkt door ziekte op dit moment 20 uur en wilt u twee weken vakantie opnemen, mag de werkgever 2 x 36 uur op uw vakantietegoed in mindering brengen. Als u tijdens ziekte vakantie opneemt, heeft u in die periode uiteraard geen re-integratieverplichtingen.

Andere vragen over vakantie & verlof worden ook door de RMU beantwoordt. Als lid kunt u hiervoor het vragenformulier invullen en niet-leden voorzien we via ons informatiepakket. Dit informatiepakket is zeer compleet en voorziet ook in informatie over vakantie en verlof. Uw aanvraag is gratis en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen