Mijn cao is verlopen. Wat nu?

Het merendeel van de werknemers in Nederland valt onder een cao. Het komt voor dat de werkgever er niet in slaagt met vakorganisaties een nieuwe cao af te sluiten, of dat de werkgever niet langer onder een cao valt.

In principe staat in de arbeidsovereenkomst welke cao van toepassing is. Die blijft ook van toepassing tot er een nieuwe cao wordt overeengekomen. Dit kan betekenen dat er pas een jaar later een nieuwe cao gaat gelden, maar de regels uit de afgelopen cao zijn tot die tijd van toepassing.

Valt de werkgever niet (meer) verplicht onder een cao, dan kan hij besluiten een eigen arbeidsvoorwaardenregeling overeen te komen. Wel is de individuele toestemming van alle werknemers nodig om van cao te veranderen. Het staat immers in het arbeidscontract en deze kan alleen gewijzigd worden als beide partijen instemmen. De nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling kan zowel met de or of een andere werknemersvertegenwoordiging, als met vakorganisaties worden opgesteld.

Zijn er onduidelijke CAO-regels en stond het antwoord op uw vraag er niet tussen? Uw specifieke vraag zal als lid van het RMU direct in behandeling genomen worden als u het vragenformulier invult. Als u geen lid bent, maar wel vragen heeft rondom een CAO dan raden we u aan om ons informatiepakket aan te vragen, want daarin vindt u wellicht alle antwoorden of krijgt u de handvatten toegereikt om tot een antwoord te komen.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen