Mijn partner heeft een progressieve spierziekte, om hem te beschermen, wil ik thuisblijven van mijn werk. Kan dit? En zo ja, is dit voor rekening van de werkgever?

Wanneer u veel cliëntcontact heeft, dan is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over de gezondheidssituatie van uw partner. Het is lastig om na te gaan op welke wijze het virus zich verspreidt en of u diegene bent die dit virus via uw werk mee naar huis neemt. Ga met uw werkgever in gesprek, vertel dat u zich zorgen maakt en dat u eventueel bereid bent om thuis te werken. Is er geen mogelijkheid om thuis te werken en zijn er geen aangepaste werkzaamheden mogelijk, dan kunt u eventueel (in overleg met uw werkgever) vakantiedagen opnemen. Deze vakantiedagen zijn voor eigen rekening, mits de werkgever bereid is om eventueel ook een deel voor zijn rekening te nemen (de werkgever is dit niet
verplicht). Let op; niemand weet hoelang deze situatie gaat duren en als u nu vakantiedagen opneemt, dan is het de vraag of u in de zomer of daarna nog wel voldoende vakantiedagen over heeft om te zijner tijd
vakantie op te nemen. Een andere optie is het opnemen van onbetaald verlof. Ook dit komt voor uw eigen rekening.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen