Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken

Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid en voor een veilige werksituatie. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan, als de regels voor 1,5 meter afstand niet in acht worden genomen. Wordt er niet geluisterd door uw werkgever, dan kunt u informatie opvragen bij de ondernemingsraad of de vakbond.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen