Mijn zwangerschapsverlof valt in de vakantie. Vervallen mijn vakantiedagen?

Als alles goed gaat, loopt mijn zwangerschapsverlof precies door de zomerperiode. Dan is het bedrijf waar ik werk ook 3 weken collectief dicht, hoe gaat het dan met het verlof? Ben ik mijn vakantiedagen kwijt?

Uw werkgever mag u niet vragen het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof te compenseren met uw vakantiedagen. (artikel 3:4 Wet Arbeid en Zorg) Er zijn geen wettelijke regelingen voor als uw verlof samenvalt met een collectieve vakantie, zoals de bouwvakvakantie of vakanties in het onderwijs. Informeer bij uw werkgever of hij hiervoor speciale regelingen hanteert. Die kunnen ook in een cao zijn afgesproken (als die van toepassing is op uw werkgever).

De opgebouwde vakantiedagen blijven dus staan, u kunt deze eventueel aansluitend aan uw verlof opnemen of op een ander moment.

Andere vragen over vakantie & verlof worden ook door de RMU beantwoordt. Als lid kunt u hiervoor het vragenformulier invullen en niet-leden voorzien we via ons informatiepakket. Dit informatiepakket is zeer compleet en voorziet ook in informatie over vakantie en verlof. Uw aanvraag is gratis en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen