Ontslag op staande voet; kan dat zomaar?

Een werkgever kan een werknemer alleen op staande voet ontslaan als er een dringende reden voor het ontslag is. Bij een ‘normaal ontslag’ heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter om zijn werknemer te ontslaan.

Bij een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Er is geen opzegtermijn van toepassing.

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet dient een werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen om een dringende reden. Daarnaast moet de werkgever de reden voor het ontslag meteen aan de werknemer mededelen, schriftelijk of mondeling. Aangezien ontslag op staande voet een zeer zware arbeidsrechtelijke sanctie is moet de reden voor het ontslag zowel objectief als subjectief dringend zijn. De wet geeft een aantal voorbeelden van objectief dringende redenen:

  • aanstelling op grond van valse getuigschriften
  • dronkenschap
  • diefstal
  • mishandeling
  • vernieling
  • openbaarmaking bedrijfsgeheimen
  • weigeren bevelen op te volgen
  • grof plichtsverzuim

Subjectieve dringendheid houdt in dat van de werkgever redelijkerwijs niet verwacht kan worden de werknemer met inachtneming van de normale opzegtermijn te ontslaan. Ook dient er rekening te worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer zoals bijvoorbeeld de thuissituatie of de gezondheidstoestand van de werknemer.

Hoe kan een werknemer zich verweren tegen een ontslag op staande voet?

De werknemer heeft tot zes maanden na het ontslag de mogelijkheid zich te verweren tegen het ontslag op staande voet. De werknemer heeft hiertoe twee mogelijkheden.

  • De werknemer kan aangeven dat er geen dringende reden voor het ontslag op staande voet is en schadevergoeding eisen bij de kantonrechter. De werknemer legt zich dan neer bij het ontslag en geeft aan niet meer voor de werkgever te willen werken.
  • Hij kan zich beroepen op de vernietigbaarheid van het ontslag op staande voet wegens het ontbreken van een ontslagvergunning. De werknemer stelt zich dan op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst nog voortduurt en eist bij de kantonrechter doorbetaling van zijn loon.

Meer vragen over ontslag kunt u als lid van de RMU via het vragenformulier stellen. In ons informatiepakket, dat gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen is, zitten folders en flyers die ook over ontslag gaan en die u duidelijk maken wat de RMU hierbij voor u kan betekenen.  

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen