Ontslagvergunning en ziekte. Hoe gaat dat verder?

Omdat het slecht gaat met ons bouwbedrijf heeft mijn werkgever voor mij een ontslagvergunning aangevraagd. Maar ik ben op dit moment ziek, hoe oordeelt het UWV hierover?

Als de werkgever ontslagvergunning aanvraagt wegens bedrijfseconomische redenen, dan moet hij u buiten beschouwing laten bij het bepalen van de ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel). Het UWV zal de aanvraag niet in behandeling nemen omdat u ziek bent. Dit is alleen van toepassing tijdens de eerste twee jaar dat u ziek bent. U hebt gedurende die periode een ontslagbescherming. Alleen in bijzondere situaties kunt u ontslagen worden, zoals ontslag tijdens proeftijd, ontslag op staande voet en bij faillissement. Maar ook dan mag uw ziekte niet de reden zijn voor ontslag.

Stelt uw werkgever u voor om in zo’n situatie met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Oftewel: in onderling overleg het dienstverband te beëindigen? Ga daar dan niet mee akkoord. In dat geval loopt u het risico dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt.

Meer vragen over ontslag kunt u als lid van de RMU via het vragenformulier stellen. In ons informatiepakket, dat gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen is, zitten folders en flyers die ook over ontslag gaan en die u duidelijk maken wat de RMU hierbij voor u kan betekenen.  

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan 

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen