Proeftijd in een halfjaarcontract. Mag dat?

Sinds 1 januari 2015 mag bij een contract van zes maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Hebt u in uw arbeidscontract korten dan zes maanden een proeftijd, dan is deze proeftijd niet geldig. U kunt dan niet in uw proeftijd worden ontslagen. Sluit uw werkgever met u een contract van zes maanden en een dag, dan mag hij een proeftijd van maximaal één maand opnemen.

Is uw arbeidscontract langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar dan mag de werkgever een proeftijd opnemen van een maand. Ontvangt u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd of een contract langer dan twee jaar dan mag er een proeftijd worden opgenomen van twee maanden. Controleer altijd voor de zekerheid uw cao, het is mogelijk dat deze afwijkt van de wettelijke regels.

Heeft u behoefte aan beter en meer verdiepend advies op punten uit een arbeidsovereenkomst? Als u lid bent kunt u gelijk het vragenformulier invullen en wordt uw vraag direct in behandeling genomen. Bent u nog geen lid bij de RMU dan biedt ons informatiepakket uitkomst.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

 

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen