Schriftelijke afspraken over zondagswerk, hoe maak ik die?

U kunt een bepaling in de arbeidsovereenkomst op laten nemen. Een voorbeeldtekst in uw arbeidsovereenkomst zou er als volgt uit kunnen zien:
De werkgever zal de werknemer nimmer verplichten op zondagen arbeid te verrichten, waarmee de werkgever respecteert de bij de werknemer levende bijbels principiële bezwaren tegen zondagsarbeid. Deze bepaling kan in de toekomst niet worden gewijzigd, behoudens met wederzijds goedvinden. Indien op de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer een cao van toepassing is c.q. in de toekomst zal zijn, in welke cao wel onder omstandigheden een verplichting tot arbeid op zondag is/wordt neergelegd, dan prevaleert niettemin deze aanvullende bepaling.

Kunt u niet rusten voor uw vraag beantwoord is en stond deze er eigenlijk niet tussen? Stel uw vraag als RMU lid dan graag via het vragenformulier. Van de RMU krijgt u dan persoonlijk bericht met daarin het antwoord op uw vraag. Als u (nog) geen lid bent van de RMU dan helpen we iedereen met vragen over zondagsarbeid graag op weg via ons informatiepakket. Dit informatiepakket is gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen