Vanwege de coronamaatregelen lukt het mij niet om mijn diploma binnen de gestelde tijd te halen. Kan ik nu verplicht worden de opleidingskosten terug te betalen?

Wereldwijd hebben we te maken met een hele bijzondere situatie. Strikt genomen zijn de gemaakte afspraken in de studieovereenkomst leidend. Tegelijkertijd, wanneer het door de huidige omstandigheden niet lukt om de studie af te ronden (bijvoorbeeld omdat er geen stage gelopen kan worden of door ziekte van jezelf of van je studiebegeleider) dan is het reëel om rekening te houden met deze bijzondere situatie. Concreet houdt dit in dat je met elkaar in overleg gaat en in de meeste situaties langer de tijd krijgt om je studieaf te ronden.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen