Waarom zou ik beoordelingsgesprekken voeren met mijn personeel?

Anders dan bij een functioneringsgesprek krijgt de medewerker tijdens het beoordelingsgesprek een oordeel van jou als leidinggevende te horen. Wat gaat goed en waar liggen nog eventuele verbeterpunten? Dat vraagt om een gedegen gespreksvoorbereiding en -uitvoering. Wanneer beoordelingsgesprekken op een goede en motiverende manier worden gevoerd, zijn ze van grote waarde voor beiden. Dan zorgt het voor verbinding, loyaliteit en teamgeest. Heb je als leidinggevende of werkgever ernstige kritiek op iemands functioneren, wacht dan niet met het geven van feedback tot het beoordelingsgesprek. Plan een gesprek op korte termijn om dit te bespreken en een verbeterplan op te stellen.

Doel en in houd van het gesprek

Het beoordelingsgesprek wordt gevoerd door de leidinggevende. Vaak zal er een oordeel gegeven worden over het functioneren van de betrokken medewerker in het afgelopen jaar. De beoordeling is al opgesteld, en de reactie van de medewerker wordt niet meer meegenomen in het gespreksverslag. Daarnaast is er een andere vorm van beoordeling mogelijk, namelijk een meer open gesprek. De werkgever legt eerst zijn mening neer en vervolgens kan de medewerker hierop reageren. Daarna wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin beide partijen zich kunnen vinden. Soms is ook nog de 360 graden feedback vorm als aanvullende vorm mogelijk. Meestal gebeurt dit bij buitendienstfuncties. Klanten van de medewerkers worden een aantal vragen voorgelegd. Als leidinggevende krijg je rechtstreeks input over een aantal aspecten die van belang zijn.

Bij het beoordelingsgesprek geef je als leidinggevende jouw medewerkers inzicht in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarnaast komt de leidinggevende (opnieuw) te weten wat er bij zijn of haar medewerker(s) leeft. Wanneer je bijvoorbeeld aangeeft dat hij of zij op een bepaald punt zijn of haar functioneren kan verbeteren, dan kan de medewerker daar direct op inhaken door voor te stellen dat een cursus te volgen. Tot slot worden in veel organisaties aan het einde van het jaar de salarissen opnieuw afgesproken. Dit kan in het beoordelingsgesprek ook een punt van gesprek zijn.

Speerpunten in het gesprek

De hierboven genoemde vormen verschillen van uitgangspunt. De eerste vorm richt zich vooral op de afgelopen periode, terwijl de tweede vorm meer toekomstgericht is. Overigens is de indeling niet strikt, beide vormen kunnen ook door elkaar lopen. In principe wordt er altijd vooruitgekeken. Gesprekspunten die aan de orde kunnen komen zijn:

  • sterke en zwakke punten van de medewerker
  • ontwikkeling van de medewerker
  • wensen en/of eisen van de leidinggevende
  • verwachtingen van de leidinggevende betreffende de medewerker
  • competenties die nodig zijn om de huidige taak goed uit te blijven voeren
  • problemen die de medewerkers ervaart in de huidige functie
  • relaties tot collega's

Valkuilen en aandachtspunten

U als leidinggevende moet op een aantal zaken letten. Zo is het belangrijk dat je elk onderdeel van de beoordeling onderbouwt. Feedback dient gegeven te worden op een positief opbouwende manier, zodat er samen gezocht kan worden naar een oplossing voor eventueel ter sprake gekomen problemen. Daarnaast is het belangrijk dat er realistische afspraken gemaakt worden en dat deze ook worden nagekomen. Vooroordelen en eerdere beoordelingen dienen geen rol te spelen in de huidige beoordeling, evenmin als persoonlijke gevoelens. Het dient voor de medewerker duidelijk te zijn op grond waarvan de beoordeling tot stand is gekomen en wat de verwachtingen zijn. Objectieve criteria vanuit het functieprofiel dus.

Verslag

Evenals van het functioneringsgesprek zal ook van het beoordelingsgesprek een verslag worden gemaakt. Ook hiervan geldt, alleen wanneer de medewerker het eens is met de inhoud kan hij of zij het verslag ondertekenen.

RMU ondersteuning

De adviseurs van RMU ondernemers kunnen je prima van dienst zijn bij het ontwerpen van compacte beoordelingsformulieren, naadloos afgestemd op uw functieprofiel. Natuurlijk hebben we ook standaardformulieren direct digitaal beschikbaar. Belangrijk is dat je souplesse en feeling hebt, of ontwikkelt voor dit soort gesprekken. Wij kunnen je persoonlijk trainen.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen