Wanneer heb ik recht op calamiteitenverlof?

Als werknemer heb je recht op calamiteitenverlof bij ‘onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’. Het gaat dan om acute noodsituaties, waarbij je direct actie moet ondernemen. Daarnaast bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’

Hieronder vallen in elk geval de volgende situaties:

  • de bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende;
  • het overlijden en de lijkbezorging van een huisgenoot of bloed- en aanverwant in de rechte lijn en de tweede graad van de zijlijn, denk aan een ouder of broer;
  • spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt zowel voor de werknemer zelf, als voor de begeleiding van een partner, ouder of kind.
  • noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een partner, ouder of kind. Na de eerste ziektedag kan de werknemer voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof opnemen.

Verder heb je als werknemer op grond van de WAZO recht op calamiteitenverlof voor het uitoefenen van je kiesrecht en voor het uitvoeren van een door de wet of overheid opgelegde verplichting (denk aan een geboorteaangifte) die niet in jouw vrije tijd kan plaatsvinden.

Wel kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement. Bij opname van calamiteitenverlof moet de werknemer er direct een beroep op doen bij de werkgever. In alle genoemde situaties wordt het salaris doorbetaald.

Een lekkende wc of waterleiding valt hier ook onder omdat er een noodzakelijke reparatie nodig is. Dagelijks onderhoud dus niet.

Andere vragen over vakantie & verlof worden ook door de RMU beantwoordt. Als lid kunt u hiervoor het vragenformulier invullen en niet-leden voorzien we via ons informatiepakket. Dit informatiepakket is zeer compleet en voorziet ook in informatie over vakantie en verlof. Uw aanvraag is gratis en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen