Wat als het werk minder wordt? Mijn werkgever wil werktijdverkorting aanvragen.

Er is een nieuwe regeling: de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Uw werkgever kan op deze regeling een beroep doen bij een omzetverlies van minimaal 20%. De overheid vergoedt aan uw werkgever dan tot maximaal 90% van de loonkosten (naar rato van het omzetverlies). Deze regeling duurt drie maanden en kan een keer met drie maanden worden verlengd. De werkgever betaalt u 100% van uw loon door en u blijft voor 100% in dienst. U komt niet in de WW en u hoeft niet naar het UWV. Uw werkgever mag u gedurende de periode dat hij op deze regeling een beroep doet u niet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Dat is een absolute voorwaarde.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen