Wat betekent algemeen bindend verklaard van de cao?

Mijn cao is algemeen verbindend verkaard. Wat houdt dat precies in?

Wanneer werkgevers en werknemerspartijen een cao afsluiten kan deze worden aangemeld bij het ministerie van SZW met de vraag aan de minister om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Een algemeen verbindendverklaring houdt in dat de betreffende cao dwingend van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de betreffende bedrijfstak, dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een van de cao-partijen. Het doel hiervan is om binnen de betreffende bedrijfstak de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

Het is dus ter bescherming van de medewerkers in de bedrijfstak.

De minister zal een cao pas algemeen verbindend verklaren wanneer de cao naar zijn mening al voor een belangrijke meerderheid (60 procent) van de werknemers in de bedrijfstak geldt.

Niet alle cao-bepalingen komen in aanmerking voor een algemeen verbindend verklaring. Dat is in ieder geval wel zo voor alle primaire arbeidsvoorwaarden.

Zijn er onduidelijke CAO-regels en stond het antwoord op uw vraag er niet tussen? Uw specifieke vraag zal als lid van het RMU direct in behandeling genomen worden als u het vragenformulier invult. Als u geen lid bent, maar wel vragen heeft rondom een CAO dan raden we u aan om ons informatiepakket aan te vragen, want daarin vindt u wellicht alle antwoorden of krijgt u de handvatten toegereikt om tot een antwoord te komen.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen