Wat gebeurt als mijn WW-uitkering straks afloopt?

Kom ik dan in de bijstand?

Er is recht op een bijstandsuitkering als het eigen vermogen lager is dan € 5.685 (alleenstaande) of € 11.370 (alleenstaande ouder en gehuwden). De gemeente telt ook het vermogen van uw eventuele partner en kinderen mee. Al uw bezittingen worden gewaardeerd, onder aftrek van uw schulden (uitzondering studieschuld). Uw eigen woning wordt gezien als onderdeel van uw vermogen. Bepalend is de overwaarde van uw woning. Is de overwaarde lager dan € 48.000,-, dan is er recht op een uitkering indien u zelf in de woning woont en van u niet verwacht kan worden het huis te verkopen. Daarbuiten kunt u verplicht worden de woning te verkopen of een extra hypotheek te nemen. Bij een overwaarde boven de € 48.000,- is er in bepaalde gevallen een bijstandsuitkering mogelijk in de vorm van een lening of een krediethypotheek.

U komt wellicht in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand. Wanneer u ouder was dan 50 op het moment dat u werkloos werd, kunt u op dit moment eventueel nog in aanmerking komen voor IOAW. Als u pas na uw 60e werkloos werd komt u misschien in aanmerking voor een uitkering op grond van de IOW.

Vragen rondom werkloosheid zijn heel veelzijdig, dus is het goed voor te stellen dat uw vraag en antwoord er niet bij zat. Om wel antwoord te krijgen, kunt u als lid van de RMU het vragenformulier invullen. Gratis en geheel vrijblijvend is er voor niet-leden een informatiepakket van de RMU aan te vragen. Hierin treft u ook folders of flyers aan, die u informeren over werkloosheid en wat de RMU dan voor u kan betekenen. 

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen