Wat is de toegevoegde waarde van assesments?

In alle situaties waarin u meer wilt weten over een (toekomstige) medewerker is een assessment van toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld:

  • Het is voor u de vraag of de kandidaat in sollicitatieprocedure (vaak in ronde 2) over die persoonlijkheid en kwaliteiten bezit die nodig zijn om zich tot een succesvolle medewerker te ontplooien.
  • U wilt weten of uw medewerker zich verder kan doorontwikkelen? Of hij of zij over meer potentieel bezit dan zo voor het oog direct zichtbaar is.
  • U wilt weten hoe medewerker zich het beste verder kan ontwikkelen. U weet wellicht waar bepaalde ontwikkelpunten liggen, maar u zoekt naar meer gerichte handreikingen om de medewerker verder te helpen.

Het assessment geeft inzicht in het functioneren in relatie tot de functie, loopbaanopties en ontwikkelvragen bij de kandidaat waarbij u als organisatie met degene die het assessment afneemt, afstemt welke instrumenten u wilt inschakelen zoals een persoonlijkheidsonderzoek (wie ben ik), intelligentierest, rollenspel (praktijksimulaties) en een interview. De assessor licht geeft via heldere rapportage de uitslagen toe voor de organisatie (en kandidaat). Sommige onderdelen van het assessment kunnen digitaal worden afgenomen, andere lenen zich daar niet voor. Zoals bijvoorbeeld het rollenspel. Een rollenspel geeft een beeld van het huidige prestatieniveau van een kandidaat; het zichtbare gedrag. Tijdens het rollenspel wordt duidelijk of een kandidaat doorvraagt, een gesprek kan sturen of een presentatie kan geven. Een online assessment meet stabiele eigenschappen zoals persoonlijkheid en intelligentie. De meetinstrumenten die hiervoor gebruikt worden zijn wetenschappelijk onderbouwd en geven daarom een scherp beeld van deze eigenschappen. Het gaat hier om de aanleg van de kandidaat. Bij een persoonlijk assessment doet u beroep op een psycholoog als onafhankelijke expert. Het voordeel hiervan is dat u een kritische sparringpartner heeft, die vanuit jarenlange ervaring een koppeling kan leggen tussen de kwaliteiten van de kandidaat en uw specifieke vraag.

Wanneer zet ik een assesment in?
Voor veel functies is een beeld van de aanleg van de kandidaat in combinatie met selectiegesprekken voldoende om een goede beslissing te nemen (digitaal assessment). Voor zwaardere functies wordt meestal een compleet persoonlijk assessment aanbevolen. Wanneer u vragen op dit gebied zit kunt u RMU ondernemers bellen. Zij kan aan haar gelieerde expertise inschakelen voor beide types assessments.

Online-assesments koopt de RMU zelf in en bespreekt die ook met werkgevers en kandidaten. Persoonlijke assesment worden compleet uitbesteed. Neem gerust contact op met RMU ondernemersadviseurs.

Welk online-assessment zet de RMU geregeld in?
Wij maken geregeld gebruik van de MDI gedragsanalyse. MDI staat voor: Management Development Instrument. Wereldwijd is MDI de meest gebruikte methode om mensen en hun werkomgeving in kaart te brengen en hun ‘on-the-job’ prestaties te maximaliseren.

Het MDI profiel is een instrument om gedrag te meten. Dit instrument bestaat uit:

  • een digitale vragenlijst
  • een rapport
  • en een afrondend gesprek.


Het gaat hierbij niet om het meten van intelligentie, vaardigheden of opleiding, maar om gedrag. Een toegepast MDI profiel vertelt over de manier waarop u zaken benadert, de wijze waarop u op uw omgeving reageert, 'de taal' die u spreekt. Iedere gedragsstijl heeft immers, afhankelijk van de situatie, voor- en nadelen. U krijgt met het MDI-gedragsprofiel een betrouwbaar en objectief beeld van uw gedragstijlen en houding (het hoe en waarom van uw handelen). In een individueel gesprek krijgt u aan de hand van de bondige en heldere rapportage inzichtelijk welke gedragskenmerken specifiek van waarde zijn voor uw organisatie/persoon en wat uw optimale communicatie is.

Vanuit het MDI-profiel volgt tevens een aantal persoonlijke leerdoelen, die u kunt gebruiken tijdens coaching, cursussen, trainingen, maar ook als input voor beoordelings- en functioneringsgesprekken of meer persoonlijke balans.

W.A.Marston/ Jung
Het MDI gedragsprofiel is gebaseerd op de DISC theorie van de Amerikaanse psycholoog W.M. Marston, die zegt dat het gedrag van de mens kan worden ingedeeld in vier kwadranten: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. De theorie van Jung is hierin terug te vinden, die spreekt over de hoofdassen denken/voelen (verticaal) en introvert/extravert (horizontaal) om mensen in te delen in typen.

4 kwadranten
De MDI methode werkt op basis van deze vier kwadranten, met daaraan gekoppeld bij elkaar passende gedragskenmerken. Ieder mens heeft van elk type wel iets, maar de exacte verhouding is per persoon verschillend. Jarenlang onderzoek onder tienduizenden respondenten zorgt voor een grote mate van nauwkeurigheid. Hierdoor kan met een relatief korte test heel snel duidelijk worden wat voor gedragskenmerken iemand bezit. Dit levert een heel duidelijk en leesbaar rapport op.

Ons gedrag heeft veel invloed op onze effectiviteit. We werken meestal niet alleen, maar zijn afhankelijk van wat ons gedrag doet bij andere mensen. Wat voor de één duidelijk communiceren is, is voor de ander te confronterend. Wil de één graag alle achtergronden weten voordat er een beslissing wordt genomen, voor een ander duurt dat allemaal véél te lang, die is in gedachten al bezig met het volgende punt op de agenda. Dat is vast heel herkenbaar?

Als u als werkgever en lid van de RMU een heel andere vraag had dan kunt u deze indienen via het vragenformulier. Mocht u als werkgever nog geen lid van de RMU zijn dan geven we u als tip om het informatiepakket aan te vragen. Dit informatiepakket is met grote zorg samengesteld en kan u als werkgever voorzien in de informatie waar u naar op zoek bent. De aanvraag is bovendien kosteloos en geheel vrijblijvend.

Vraag hier het RMU-informatiepakket aan

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen