Wat is het noodloket?

Er is een noodloket geopend voor de tegemoetkoming (als gift) voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis. De regeling die dit noodloket uitvoert is de Tegemoetkoming schade COVID-19, afgekort TOGS.

Het gaat dan in het bijzonder om restaurants en overige horeca, etablissementen en schoonheidssalons en andere ondernemingen die hun activiteiten hebben moeten staken als gevolg van de maatregelen. Maar ook de reisbranche en de culturele sector. Deze regeling is ook uitgebreid voor de Non-food sector voor bijvoorbeeld winkeliers. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. 

Voorwaarden om voor de TOGS in aanmerking te komen zijn:
• De hoofdactiviteit van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
• Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.
• U verwacht dat uw onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste €4000 zal lijden.
• U heeft minstens €4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020.
• Uw onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst.
• Uw onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
• Uw onderneming is geen overheidsbedrijf.
• Uw onderneming is niet failliet.
• Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;

Meer informatie over de TOGS vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs en op http://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Naar de overzichtspagina Corona & Ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen