Welke verlofmogelijkheden zijn er?

Calamiteitenverlof | Kunt u niet werken wegens onvoorziene omstandigheden, dan kunt u een beroep doen op calamiteitenverlof. Dit was bijvoorbeeld aan de orde toen op 15 maart werd besloten dat met ingang van 16 maart de scholen en kinderdagverblijven gingen sluiten. Het calamiteitenverlof duurt een beperkte tijd, maximaal 1 tot 2 dagen en wordt volledig doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof | Deze regeling is van toepassing wanneer u noodzakelijke verzorging wegens ziekte moet verlenen aan een partner, kind of nabije naaste die u redelijkerwijze moet verzorgen. (Bel of mail de RMU even wanneer u hierover een specifieke vraag heeft). Dit kortdurende zorgverlof betreft twee keer de arbeidsduur per week, voor fulltimers komt dit neer op 10 werkdagen. Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt het loon voor 70% doorbetaald.

Langdurig zorgverlof | Verzorgt u een naaste die levensbedreigend ziek is of hulpbehoevend, dan kunt u een beroep doen op langdurig zorgverlof. Per jaar kunt u maximaal 6 keer de arbeidsomvang per week opnemen als langdurig zorgverlof. Tijdens het onbetaald verlof wordt het loon niet doorbetaald. Let op: in de cao kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt bijvoorbeeld voor een langere periode en inzake loonbetaling.

Ouderschapsverlof | Heeft u kinderen onder de 8 jaar? Dan kunt u ouderschapsverlof opnemen. De omvang bedraagt 26 keer de arbeidsduur per week. Het ouderschapsverlof is in beginsel onbetaald verlof.

Vakantie | Ook op dit moment mag u vakantiedagen opnemen. Een al vastgestelde vakantie gaat in beginsel gewoon door, tenzij in overleg anders wordt afgesproken. Als werknemer heb je niet het recht om een vastgestelde vakantie in te trekken. De werkgever heeft dit recht wel , maar alleen in geval van gewichtige redenen. De schade die je hierdoor als werknemer leidt, bijvoorbeeld annuleringskosten, moeten door de werkgever worden vergoed.

Onbetaald (overig) verlof | In tegenstelling tot de hierboven beschreven verlofmogelijkheden, is onbetaald verlof geen recht. Of u dit kunt opnemen, hangt af van de bereidheid van uw werkgever om hieraan mee te werken.

Ik heb een andere vraag...

Geen lid? Vragen stellen is gratis voor leden van de RMU. Word lid en neem direct contact met ons op voor goed advies en een luisterend oor.

Verzenden
Delen