VVT

Download hier de cao VVT | Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg

februari 2019

START ONDERHANDELINGEN CAO VVT

De onderhandelingen voor de cao VVT zullen op 25 februari 2019 van start gaan. De huidige cao heeft een looptijd tot 30 juni 2019 en geldt voor ongeveer 450.000 medewerkers. De RMU zal de onderhandelingen voor u volgen. Wanneer er meer nieuws te melden is, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Derde WW-Jaar
Onlangs is de huidige cao VVT algemeen verbindend verklaard. In deze cao is o.a. de afspraak gemaakt dat het derde WW-jaar wordt herverzekerd. Zonder deze verzekering is de termijn voor de WW 24 maanden. Door deze verzekering wordt de WW termijn 36 maanden. Deze verzekering wordt door u betaald. Hiervoor zal 0,3% van uw salaris worden ingehouden.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen