VVT

11 oktober 2019

Onderhandelingsresultaat cao VVT

De partijen bij de cao VVT hebben op 10 oktober 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. Met CNV Zorg en Welzijn is afgesproken dat de leden van de RMU hun stem ook uit kunnen brengen. Het totale resultaat van de RMU-ledenraadpleging zal ik met de bestuurder van CNV Zorg en Welzijn delen. In deze brief leest u hoe u uw stem op dit onderhandelaarsresultaat uit kunt brengen.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Vanaf 2019 is er sprake van een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het opbouwpercentage voor de eindejaarsuitkering wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2018 vastgesteld op 8,33%.
De verhoging van de eindejaarsuitkering dient uiterlijk 1 mei 2020 te worden uitbetaald. ActiZ (werkgevers)leden betalen de verhoogde eindejaarsuitkering in november 2019.

Meerwerk

De cao partijen hebben lang gesproken over dienstroosters, meerwerk en min-uren. Er is vastgesteld dat je niet alles hierover in een cao kunt regelen. De afspraak is dat de meer- en min-uren weer op jaarbasis worden verrekend; dat de verdeling van contracturen evenwichtig moet zijn (u wordt ingeroosterd volgens uw contracturen) en dat er bij veel meerwerk snel een groter vast contract wordt aangeboden.

Korter werken en gezond met pensioen

Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen, heeft CNV afspraken gemaakt over het BalansBudget. Daarmee kunnen werknemers tijd sparen om tijdelijk minder óf niet te werken.

Met de invoering van de LandingsBaan krijgen medewerkers verder de mogelijkheid om in de aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken. Daarnaast is een afspraak gemaakt dat werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn mogen stoppen met werken. Hiermee geven de sociale partners uitvoering aan het pensioenakkoord.

Overgang van personeel

CNV heeft (eindelijk) afspraken kunnen maken over het behoud van uw arbeidsvoorwaarden bij overgang naar een andere werkgever door een nieuwe aanbesteding. Hiermee scheppen cao partijen zekerheid voor iedereen die in het WMO domein werkt.

Cao voor de hele VVT

Brancheorganisatie Zorgthuisnl trok zich terug uit de onderhandelingen. Dat vindt CNV jammer. CNV deelt de zorgen van Zorgthuisnl rond de te lage tarieven in het sociaal domein. Maar CNV vindt het erg belangrijk om voor de hele VVT-sector goede arbeidsvoorwaarden af te spreken. De cao partijen gaan de nieuwe cao algemeen verbindend laten verklaren. Dan is iedere werkgever, of hij de cao heeft getekend of niet, verplicht zich aan de cao te houden. Dat geldt dan ook voor Zorgthuisnl.

Stemmen

U kunt uw stem tot en met 31 oktober 2019 digitaal uitbrengen via onderstaand formulier. De RMU legt het bereikte resultaat positief aan u voor.

Als u nog vragen heeft, stel die dan gerust via een reactie op deze brief. Natuurlijk komen we graag in jullie organisatie, op een bijeenkomst of bij jullie OR de afspraken in dit akkoord toelichten. Neem daarvoor contact op met Johann Honders via jhonders@rmu.nu.

Mijn stem

MIJN STEM
Ik stem

Delen