Lobby bij organisaties

De RMU komt op voor de belangen van haar leden. We doen dit niet alleen door persoonlijke hulp en het voeren van onderhandelingen bij bedrijven. Er zijn ook maatschappelijke en politieke idealen en belangen die we nastreven. Hierover zijn we actief in gesprek met politieke partijen, parlementsleden en maatschappelijke organisaties.

Onderwerpen waarop de RMU actief lobbyt:
Gewetensbezwaar
• Pensioenen
Zondagsarbeid

Delen