Waterbedrijven

juni 2019

Onderhandelingsresultaat cao Waterbedrijven

De partijen bij de cao Waterbedrijven hebben in juni een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Overige belangrijke afspraken:

  • Als je tijdens het dienstverband verhuist waardoor de reistijd van huis naar je eerste werkplek en vanaf je laatste werkplek terug naar huis gemiddeld genomen toeneemt, komt deze extra reistijd boven op de in de vorige zin genoemde 1 uur. Deze extra reistijd wordt derhalve niet vergoed. De te vergoeden reistijd blijft dus gebaseerd op de reistijd van voor de verhuizing. (artikel 3.2)
  • Met de ondernemingsraad kan een andere beoordelingssystematiek worden overeengekomen dan die in de cao is opgenomen. (artikel 4.2)
  • Werkgevers en werknemers onderschrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de drinkwaterbedrijven voor werkgelegenheidsafspraken. De bedrijven in de drinkwatersector hebben altijd hun inzet op dit gebied laten zien met prima resultaten op het gebied van het aanbieden van vele werkervaringsplaatsen, stageplekken en leer-werkplekken. Deze resultaten liggen opnieuw ten grondslag aan de ambitie voor de komende cao-periode.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. De tekst van het onderhandelaarsakkoord kunt u hier nalezen.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen