Waterschappen

Update | Onderhandelingsresultaat cao Waterschappen

Eind september informeerden we u in hoofdlijnen over het onderhandelingsresultaat inzake de cao Waterschappen. Op dat moment waren de complete teksten van het resultaat nog niet beschikbaar. Inmiddels zijn de teksten beschikbaar gekomen, en daar wijzen we u graag op.

Teksten onderhandelingsresultaat
U kunt hier de beleidstekst cao 2020 en de visie arbeidsverhoudingen van morgen lezen.

25 september 2019

Onderhandelingsresultaat cao Waterschappen

De partijen bij de cao Waterschappen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, namelijk van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Overige afspraken

De tekst van het onderhandelingsresultaat is nog niet beschikbaar. Wanneer de tekst van de cao wordt gepubliceerd zullen wij deze met u delen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen